THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 4608549
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

  

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG


THÁNG 8

THÁNG 2

THÁNG 9

THÁNG 3

THÁNG 10

THÁNG 4

THÁNG 11

THÁNG 5

THÁNG 12

THÁNG 6 

THÁNG 1

THÁNG 7 

 

KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN


Tuần 1

(Từ  26 đến 01.9 năm 19)

Tuần 21

(Từ 13 đến 19.01 năm20)

Tuần 2

(Từ 02 đến 08.9 năm 19)

Tuần 22 và 23 (học kỳ II)

(Từ 20.01 đến 02.02 năm20)

Tuần 3

(Từ 09 đến 15.9 năm 19)

Tuần 24

(Từ 03 đến 09.02 năm 20)

Tuần 4

(Từ 16 đến 22.9 năm 19)

Tuần 25-27

(Từ 10.2 đến 01.3 năm 20)

Tuần 5

(Từ 23 đến 29.9 năm 19)

Tuần 28 -31

(Từ 02 đến 29.3 năm 20)

Tuần 6

(Từ 30.9 đến 06.10 năm 19)

Tuần 32-36

(Từ 30.3 đến 03.5 năm 20)

Tuần 7

(Từ 07 đến 13.10 năm 19)

Tuần 37

(Từ 04 đến 10/5 năm 20)

Tuần 8

(Từ 14 đến 20.10 năm 19)

Tuần 38

(Từ 11 đến 17/5 năm 2020)

Tuần 9

(Từ 21 đến 27.10 năm 19)

Tuần 39

(Từ 18 đến 24/5 năm 20)

Tuần 10

(Từ 28.10 đến 03.11năm 19)

Tuần 40

(Từ 25 đến 31/5 năm 20)

Tuần 11

(Từ 04 đến 10.11 năm 19)

Tuần 41

(Từ 01 đến 07/6 năm 20)

Tuần 12

(Từ 11 đến 17.11 năm 19)

Tuần 42

(Từ 8 đến 14/6 năm 20)

Tuần 13

(Từ 18 đến 24.11 năm 19)

Tuần 43

(Từ 15 đến 21/6 năm 20)

Tuần 14

(Từ 25.11 đến 01.12 năm 19)

Tuần 44

(Từ 22 đến 28/6 năm 20)

Tuần 15

(Từ 02 đến 08.12 năm 19)

Tuần 45

(Từ 29 đến 05/7 năm 20)

Tuần 16

(Từ 09 đến 15.12 năm 19)

Tuần 46

(Từ  đến  năm 20)

Tuần 17

(Từ 16 đến 22.12 năm 19)

Tuần 47

(Từ  đến  năm 20)

Tuần 18

(Từ 23 đến 29.12 năm 19)

Tuần 48

(Từ  đến  năm 20)

Tuần 19

(Từ 30  đến 5.1 năm 20)

Tuần 49

(Từ  đến  năm 20)

Tuần 20

(Từ 06 đến 12.01 năm 20)

Tuần 50

(Từ  đến  năm 20)

  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Văn Hiệu

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trương Như Thuần
Trương Như Thuần
Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Hiệu
Nguyễn Văn Hiệu
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS TÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959069 - Email: thcstanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com